Vol 5

2014 International Conference on Civil Engineering, Energy and Environment

                     ISBN:   978-1-908074-20-1 (Online);978-1-908074-19-5 (eBook PDF); 978-1-908074-18-8 (Print)
   Publishing Year:   January, 2015
               Editor(s):   Liquan Xie
  Conference Title:   2014 International Conference on Civil Engineering, Energy and Environment (CEEE2014)
Conference Dates:   13-14 December 2014
   Conference City:   Hong Kong

Table of Contents

Denisa Donova, Veronika Kucerikova
PDF
1
Mohammed Mahmood, Walid Tizani, Ahmed Elamin
PDF
6
N. Kabashi, R. Basha, C. Krasniqi, V. Nushi
PDF
11
Dongwoo Jang, Hyoseon Park, Jintak Choi
PDF
17
X.L. Zhou, J. Zhang, J.J. Guo, F. Xu
PDF
21
Emile Horak, Arno Hefer, James Maina, Steve Emery
PDF
26
Veronika Kucerikova, Denisa Donova, Lucie Kucerova, Jiri Winkler, Darja Kubeckova
PDF
37
Yannian Zhang, Chunhong Shan, Qingjie Wang
PDF
42
Shi YAN, Shuang-xi SUN, Xin CHEN, Yu-mo WU
PDF
54
Wei-dong Liu, Ying Gao
PDF
60
Yunchun XIA
PDF
66
Jun-Tao Zhu, Huai Chen, Hui Qian, Zhao-Dong Xu
PDF
73
Tomiya Takatani
PDF
81
Huijun Wu, Jing Zhao, Zhongchang Wang
PDF
90
Fengming Wang, Wancheng Yuan, Xinzhi Dang, Zeng Lin
PDF
94
Qi Wang, Hongsheng Qiu
PDF
101
S. Melaku, Hongsheng Qiu
PDF
106
Ming Zhao, Ming Li, Yuting Wen, Yong Liu
PDF
112
Yang Jiao, Shilun Feng, Hongying Liu
PDF
119
Dang ZHAO, Ning HE, Run LIU, Bo WANG, Meng-meng LIU, Meng WANG, Hui-di HUANG
PDF
125
Feng WU, Jinghai GONG, Yang ZHUO
PDF
137
E. L. Wang, X. C. Liu
PDF
150
Junfeng MI, He SONG, Chaoliang YE
PDF
157
Chun Mo, Hou-kun Tan, Guo-shao Su, Jian-qing Jiang
PDF
164
An Chen, Yi Zhou, Lu Chen
PDF
169
Hayato Nishikawa, Tomiya Takatani
PDF
175
Gongxun Liu, Jiachun Yin, Guojun Hong, Feixin Wang, Qian Ma, Yehui Zhu
PDF
183
N. A. Gaydarov, Y. N. Zakharov, K. S. Ivanov, K. K. Semenov, V. V. Lebedev, I. S. Nudner, N. D. Belyaev, A. V. Mishina, L. G. Schemelinin
PDF
190
Haifei Liu, Jie Zhang, Yanwei Zhao, Minghui Yu
PDF
197
E.A. Korol, A.A. Davidyuk, A.A. Zolotarev
PDF
203