Advanced Engineering Research (AER)

  ISSN 2045-8339 (Print)

  ISSN 2045-6719 (Online)
 
Volume 1 : Environmental Science and Engineering
  eISBN: 978-1-908074-00-3
  ISBN:   978-1-908074-01-0
 
Table of Contents
Analysis Ecology Characteristics of Populus euphratica oliv. after Shading 1
FU AiHong, CHEN YaNing, LI WeiHong
Studies on Zooplankton in the Zhoushan Fishing Ground and nearby waters of the East China Sea 13
Zhu Gen-hai, Chen Li-hong, Xu Han-xiang, Chen Quan-zhen, Xue Li-jian, Zhou Yong-dong
Study on Soil Property Covered by Different Vegetations in Shuangtaizi Estuarine Wetlands 25
Song Xiaolin, Lu Xianguo, Zhang Zhongsheng
Adsorption Performances for Aqueous Cu(¢ò) onto Chelating Resin Dowex M-4195: Interaction Mechanism Investigation 29
LEI Jin-tao, LIU Fu-qiang, LI Lan-juan, LING Pan-pan
Use of the Comet Assay for Detecting DNA Damage in Earthworms from PCBs-Contaminated Agricultural Soils 38
Yuan-Qing Bu, Yong-Ming Luo, Zheng-Jun Shan, Ying Teng, Zhen-Gao Li, Long-Hua Wu, Peter Christie
Distributions of Inorganic and Organic Sulfur in Soil Profiles of Karst Areas, Southwest China 46
Wei Zhang, Ying-kui Jiang, Tao-ze Liu, Cong-qiang Liu
Study on the Impact of Water Temperature Change on Antarctic Freshwater Algae 53
Zhu Genhai, Shuji OHTANI, HU Chuanyu, HE Jianfeng
Application Analysis on Some Key Issues of Carbide Slag-Gypsum Wet Flue Gas Desulphurization Technology 58
Hongjun Lv
Studying of Pilot of the UASB System Treatment with Municipal Wastewater 65
Zhang Qing, Luo Wensheng, Li Dan, Zhang Lei
Effect of Filling on Enhancing Excess Sludge Reduction 71
ZHANG Chun-hua, DONG Yu-ying, AN Xiao-wen
Ultrasonic degradation of furfural wastewater in presence of nano TiO2 catalyst 74
Ren Bai-xiang
Preparation and Properties of Photo-Cross-Linked PVA-SbQ/Hyaluronic Acid Hydrogel 78
AI Ling, BAI Hui-yu, LIU Shi-lin, JIANG Si-si, WANG Miao, LIU Xiao-ya, XIA Wen-shui
Rapid Detection Method of Waterborne Pathogens Based on Multiplex PCR 82
Fang Zhengdong, Ao Lu, Wang Dayong, Zhang Chunxiu, Xie Chaoxin, Chen Jinsi
Use of Amphoteric Colloidal Spheres as pH-responsive Particulate Emulsifier to Prepare Picking Emulsions 87
GU Xin-Yan£¬YI Cheng-Lin£¬LU Yang-Bin£¬FAN Cun-Hua£¬WU Hai-Qiang£¬LIU Xiao-Ya
Eco-compensation for Grassland Restoration: a Case Study of the Xilingol Pasture in Inner Mongolia, China 93
Fen Li, Chunhai Xia, Lin Zhen, UTHES Sandra, Jing Hu
Studying composition and source of DOM in Lake Baiyangdian by fluorescence spectra 98
Donghai Yuan, Liansheng He, Beidou Xi, Lieyu Zhang, Rui Meng, Hongliang Liu
 

 

 
© Copyright All Rights Reserved - Society for Resources, Environment and Engineering.